2019-05-24 12:51:58

Predavanje za učenike 1.c, 2.a, 2.eh i 3.c

Za učenike 1.c, 2.a, 2.eh i 3.c bit će održano predavanje u ponedjeljak, 27. 5. 2019. na 4.satu pod nazivom "Školska shema voća-edukacija djece o zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima opskrbe hranom, ekološkoj i održivoj proizvodnji". Učenici će moći degustirati jagode.  Predavanje će održati predavačica iz Savjetodavne službe u Karlovcu.


Prirodoslovna škola Karlovac