2020-06-02 12:23:32

Odluka o upisu učenika u 1.razred srednje škole u šk.godini 2020./2021.

Odluku o upisima u 1.razred srednje škole u šk.godini 2020./ 2021. možete pronaći ovdje:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html

 


Prirodoslovna škola Karlovac